У цій категорії немає статей. Якщо дочірні категорії показуються на цій сторінці, то вони можуть містити статті.

Дочірні категорії

БІОСФЕРНІ ЗАПОВІДНИКИ — природоохоронні, науково-дослідні установи міжнародного значення, що створюються з метою збереження у природному стані найтиповіших природних комплексів біосфери, здійснення фонового екологічного моніторингу, вивчення навколишнього природного середовища, змін його під дією антропогенних факторів.

Рішення про створення біосферних заповідників та відведення під них земельних ділянок приймаються Президентом України за поданням Міністерства екології та природних ресурсів України.

Правовий режим біосферних заповідників визначається Законом України «Про природно-заповідний фонд України», положенням про відповідний заповідник, іншими актами законодавства України. Цей режим зумовлений особливостями структури біосферного заповідника, яка ґрунтується на принципі функціонального зонування.

Територія біосферних заповідників поділяється на зони:

а) заповідна зона, правовий режим якої визначається згідно з вимогами, встановленими до природних заповідників;

б) буферна зона, що включає прилеглі території, виділені з метою запобігання негативного впливу на заповідну зону господарської діяльності. її режим та порядок створення визначаються відповідно до вимог, встановлених для охоронних зон природних заповідників;

в) зона антропогенних ландшафтів, до якої належать території традиційного землекористування, лісокористування, водокористування, місць поселення, рекреації та інших видів господарської діяльності.

В межах території біосферних заповідників можуть виділятися також зони регульованого заповідного режиму, до складу яких входять регіональні ландшафтні парки, заказники та заповідні урочища. Наукові дослідження, спостереження за станом навколишнього природного середовища та інша діяльність біосферних заповідників здійснюються з урахуванням міжнародних програм, зокрема програм ЮНЕСКО.


  • Фільтр:
Скинути