Основними функціями природоохоронних територій є: підтримка чи розширення зони природного існування певних видів; підтримка чи покращення поширення, міграції та/або генетичного обміну певних видів; відновлення якості ареалів існування; захист видів, які знаходяться під загрозою зникнення, уразливих, ключових чи комплексних видів; підтримка чи покращення гідрологічних функцій; підтримка чи покращення екологічної якості; контроль ерозії; захист цінних ландшафтних форм; підтримка біоценозу на територіях, забруднених радіацією; та забезпечення взаємозв’язку з сусідніми транскордонними територіями..

 

ДЕРЖАВНИЙ КАДАСТР

ТЕРИТОРІЙ ТА ОБ’ЄКТІВ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

 

За результатами даних обліку територій та об’єктів природно-заповідного фонду, поданих органами виконавчої влади на місцевому рівні, що забезпечують реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, станом на 01.01.2016 природно-заповідний фонд України має в своєму складі 8184 території та об’єктів загальною площею 4082780,55 га в межах території України (фактична площа 3803131,84 га) та 402500,0 га в межах акваторії Чорного моря.

Відношення фактичної площі природно-заповідного фонду до площі держави («показник заповідності») становить 6,30%. 

Протягом 2015 ріку кількість об’єктів та територій природно-заповідного фонду збільшилась на 32 одиниці загальною площею 89907,2303 га.

Зокрема, за 2015 рік площа природно-заповідного фонду найбільше збільшилась у Херсонській області (на 80177,8 га), Чернігівській (на 6125,68 га), Київській (на 2006,4 га), Дніпропетровській (на 933 га) та Запорізькій (на 833,6 га) областях.

Звітні матеріали Державного кадастру природно-заповідного фонду України станом на 01.01.2013

 

 

УСТАНОВИ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ, 

ЩО НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ МІНІСТЕРСТВА ЕКОЛОГІЇ

ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ