Загальна інформація

Адміністративно-територіальне розташування:
Нижньодністровський національний природний парк розташований на території трьох районів Одеської області – Білгород-Дністровському, Біляївському та Овідіопольському.
Площа: 21311,1 га в тому числі 3700 га земель, які надаються у постійне користування, і 17611,1 га земель, що включаються до його складу без вилучення у землекористувачів на яких здійснюється традиційна господарська діяльність з дотриманням загальних вимог щодо охорони навколишнього природного середовища.
Підпорядкування: Міністерство екології та природних ресурсів України.
Рекреаційна привабливість, сприятливі природно-кліматичні умови пониззя Дністра, наявність унікальних природних ландшафтів та біологічного різноманіття були основою створення на його території національного природного парку.
Нижньодністровський національний природний парк, який розташований  в межах водно-болотних угідь міжнародного значення «Північна частина Дністровського лиману»  та   «Межиріччя Дністра-Турунчука»,  виконує  важливу роль щодо збереження біологічного різноманіття і відтворення природних ресурсів, тим самим реалізуючи політику України у сфері міжнародних домовленостей.
Наукові дослідження, що проводяться на його території пов'язані з вивченням основ охорони, відтворення та практичного використання біорізноманіття, а також збереження  особливо цінних природних комплексів і об'єктів. В комплексі розглядаються особливості взаємодії біотичних та абіотичних факторів навколишнього середовища  на  унікальній за своїм статусом території дельти Дністра. Важливим чинником впливу на екосистеми, а також на репродуктивні цикли деяких видів, в першу чергу литофильных риб і багатьох видів птахів, є гідрологічний режим річки Дністер. Виходячи з цього особлива увага приділяється вивченню впливу гідрологічного режиму Дністра на екосистеми, тваринний і рослинний світ. Систематично здійснюється обстеження річок Дністер і Турунчук в межах Парку, стану основних нерестовищ в озерно-плавневій системі.
Тут створено відповідні умови для формування дбайливого до природи світогляду, відпочинку та оздоровлення  населення.

Історія створення

Серед територій і об'єктів природно-заповідного фонду України в Одеській області важливе місце посідає Нижньодністровський національний природний парк - установа, створена відповідно до Указу Президента України від 13.11.2008 № 1033 «Про створення Нижньодністровського національного природного парку» з метою збереження, відтворення і раціонального використання типових та унікальних природних комплексів пониззя ріки Дністер.

Ядром національного парку стало заповідне урочище Дністровські плавні площею 7620 га створене відповідно рішенню Одеської обласної ради 1 жовтня 1993 року.

Природні особливості

Нижньодністровський національний природний парк розташований в межиріччі р.Дністер та р. Турунчук та гирловій частині р.Дністер,  в долині.

Займає  територію оторочену на півночі правим берегом р.Турунчук, корінними глиняними берегами долини Дністра та Дністровського лиману на заході та сході, та акваторією Дністровського лиману на півдні. Територія парку простягається на 30  км з північного заходу на південний схід, та близько 14 км із заходу на схід.    Довжина по периметру сягає близько 140 км.

У геоморфологічному відношенні територія Нижньодністровського НПП є досить одноманітною. Рельєф заплави рівнинний і дещо зрізаний водотоками. Найбільш високо розташованими ділянками є прируслові гряди Дністра та Турунчука, які мають відносну висоту над меженним рівнем води від 0,5 до 3(5) м. Окрім того, позитивними елементами рельєфу у заплаві є також штучні підвищення — вали висотою від 0,5 до 2,5 м.

Крім прируслових гряд по структурі та потужності, позитивними елементами рельєфу у заплаві Дністра є плавуни. Зосереджені у середній зоні заплави, плавуни являють собою унікальне утворення що складаються з міцно сплетених коренів очерету, рідше рогозу, комишу та намулених наносів. Особливості території визначають характер місцевої флори та фауни, що відзначаються високим ступенем біорізноманіття.

Клімат території формується під впливом як середземноморських, так i континентальних повітряних мас помірних широт, тому є перехідним між морським та континентальним. Він характеризується малою кількістю опадів, значними коливаннями температури повітря, короткою зимою з частими відлигами, довгим та спекотним літом.    Коливання температури найбільш різко виражено взимку, коли на південь України надходять маси холодного повітря з внутрішніх районів. Найхолоднішим є січень. Зима триває близько 80 днів, вона настає у другій половині грудня. Під час суворих зим на водоймах утворюється льодовий покрив товщиною 20-25 см. Сніжний покрив лежить з початку січня протягом 40-45 днів.

Літо обмежене датами стійкого переходу середньодобової температури через 15°С у період її підвищення та зниження. Це сама тривала пора року. У Придністров’ї літо починається приблизно 15 травня і закінчується 25 вересня, тобто триває більше 110 днів. Найбільш спекотні місяці - серпень та липень. У середньому за рік випадає 360-400 мм опадів. Переважне направлення вітру: північно-західне і західне. У холодний період року часті тумани. Середньорічна вологість повітря наближається до 75%.

До заповідної зони парку входять типові ландшафти, такі як: низинні болота, заболочений ліс, безліса заплава, ділянки з домінуванням деревних порід,  водної та коловодної рослинності. Територія водно-болотних угідь та зокрема прилиманні плавні, являють собою ділянки, що живляться вологою від густої мережі руслових водотоків.  Важливим елементом ландшафту гирлової  ділянки пониззя Дністра  є плавневі озера.

Русло Дністра на ділянці, що окреслює територію Нижньодністровського національного парку характеризується значною звивистю з великою кількістю вигинів річища –  меандрів, які з часом можуть прориватися в найвужчій частині (шийці), прокладаючи новий коротший шлях. У залишеному основним потоком річищі  утворюються стариці.  Більшість озер залишки меандрів в минулому.

Достатня кількість великих і різноманітних біотопів водно-болотного комплексу, розвинена мережа природних, штучних, постійних і тимчасових дельтових річок і водойм живлячих Дністровської водою територію Нижньодністровського національного природного  парку  дають притулок та життєвий простір для більш ніж 1500 видам представників тваринного та  рослинного світу. Крім природних і антропогенних біотопів водно-болотних угідь слід зазначити ще один тип природних біотопів для басейну Нижнього Дністра - це незначні залишки степових біоценозів на надзаплавних терасах ріки й Дністровського лиману. Їх загальна площа вкрай мала і не перевищує кількох сотень гектарів. Однак ці угіддя важливі як стації проживання ряду степових видів дрібних ссавців і птахів.

Різноманіття біотопів зумовлює багатство рослинного світу. На території Парку визначено 566 видів судинних рослин, що належать до 294 родів, 92 родин. Флора території дельти володіє цілим рядом ознак і властивостей, що мають господарське значення. До рослин з корисними властивостями відносяться:  кормові - 256 вид, лікарські - 365, медоносні - 166, перганосні – 10, декоративні - 178, харчові - 150, пряноароматичні – 6, технічні - 82, ефіроолійні - 111, жироолійні - 120, фарбувальні - 87, сапоніноносні – 72. Бур’янові рослини налічують 199 видів, отруйні – 66  видів. До широко поширених рослин відносяться верби біла і трехтичинкова, ожина сиза, очерет звичайний, рогіз вузьколистий, війник наземний, пирій повзучий, сусак парасольковий, водяний горіх, сальвінія плаваюча, ряска мала, рдесник пронизанолистий і гребінчастий, валліснерія спіральна,  кушир темно-зелений, латаття біле, сама велика в Європі плантація глечиків жовтих та ін..

Масиви деревинних рослин розташовані на прируслових валах,р.Дністер, р. Турунчук, р.Глибокий Турунчук, уздовж північного  берега  Дністровського лиману.

На території Нижньодністровського НПП відмічено 31 рідкісний вид рослин  з 28 родів та 24 родин. З них на рівні Одеської області охороняються 27 видів. До Червоної книги України занесено 10 видів рослин: сальвінія плаваюча – Salvinia natans (L.) All. ; ситняг сосочко подібний (Eleocharis mamillata Lindb. F.); осока Лахеналя ( Carex lachenalii Schkuhr); осока житня (Carex secalina Willd. ex Wahlenb); рогіз малий (Typha minima Funk.); пустельниця головчаста (Eremogone cephalotes (M.Bieb.) Fenzl); альдрованда пухирчаста  (Aldrovanda vesiculosa L);    руслиця угорська  (  Elatine hungarica Moesz ); плавун щитолистий  (Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze); водяний горіх плаваючий  (Trара natans L. s.l.).

Чотири види рослин занесено до Європейського червоного списку: пустельниця головчаста, кушир донський, щавель український, кропива київська.

До Зеленої книги України включено п’ять формацій рідкісних водних  рослин – глечика жовтого, латаття білого,  плавуна щитолистого, сальвінії плаваючої та  горіха плаваючого.

Завдяки унікальним природним умовам і збереженню типових ландшафтів, територія Нижньодністровського національного природного парку  характеризується надзвичайно високим різноманіттям  фауни, яка налічує 1012 видів представників різних таксономічних груп.

В останні роки на території  визначено: молюсків - 90 видів, комах - 554 види,  риб; - 67 видів, амфібій – 9, рептилій - 6 видів, представників пташиного світу - 254 види; ссавців - 32 види (без рукокрилих).

Водно-болотні угіддя пониззя Дністра являє собою регіон з надзвичайно високим різноманіттям комах які завдяки своєї багатої чисельності являються важливим компонентом ценозів як найважливіший елемент харчових пірамід.  Комахами харчуються багато тварин: риби, земноводні (у жаби до 95% її раціону), плазуни (ящірки поїдають до 10-20 комах на добу), птахи, ссавці (з яких є виключно комахоїдні – землерийки, кроти).

Виключне екологічне значення  територія парку, як складова водно-болотних угідь, має як місце гніздування, линьки і зимівлі для птахів, що мігрують між Євразією та Африкою. Різноманітною є орнітофауна парку. З 254  видів птахів, які  тут зустрічаються, 58  занесено до Червоної книги України, 11 видів  до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи. Пелікан кучерявий, баклан малий, червоновола казарка, Савка, орлан-білохвіст  – види,  що занесені до Європейського червоного списку тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі. На території парку визначені місця  перебування видів з охоронним статусом та введено відповідний режим їх охорони.

Інші представники хордових як складова фауни парку посідає належне місце.

З 18 видів дрібних ссавців,   поширені:  білозубка мала  та білочерева, рясоніжка мала та водяна, мідиця звичайна та  мідиця мала.   До Червоної книги України занесено 5 видів – рясоніжка мала, білозубка білочерева, хом`як звичайний, хом`ячок сірий та мишівка степова. Мишівка степова –  вид  що  занесено  до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи.

Загалом, теріофауна пониззя Дністра за останні роки представлена 39 видами ссавців без врахування  таких, що утримуються в напіввільному випасі  лані і муфлона. З них 20 занесені до Червоної книги України, зокрема:  кіт лісовий, видра річкова, норка європейська, горностай,  ховрах крапчастий  та ін. До європейського Червоного списку тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі -  3 види: нічниця ставкова, вухань звичайний, видра річкова. 

Виходячи з унікальності території  по свому біорізноманіттю, що зберігся  в оточенні промислово-освоєних районів Одещини,  дельта Дністра, де розташовано Нижньодністровський національний природний парк, являється природним багатством світового надбання.

Що можна подивитись

Визначення напрямків  рекреаційної діяльності у межах Нижньодністровського національного природного парку здійснено відповідно до вимог Наказу Мінприроди України від 22.06.2009 р. № 330 «Про затвердження Положення про рекреаційну діяльність у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду України»

1. Екскурсії  (прогулянки)  маркованими екологічними маршрутами.  Станом на 1 січня 2012 р. в Нижньодністровському національному природному парку розроблено  та затверджено 6 екологічних маршрутів, довжиною від 7 до 58 км та 1 екологічна стежка:

«СТАРИЙ ТУРУНЧУК» (Господарська зона, зона регульованої рекреації парку ).  Маршрут  починається  із с. Маяки на човні або катері. Довжина маршруту до 7 км. Тривалість проходження маршруту від 2 до 4 годин. Оглядові пункти (зупинки) екологічного маршруту:

1.   Cело Маяки;

2.   Зустріч з Дністром;

3.   Екостежка «Острів Гонтаренко»;

4.   Старий Турунчук;

5.   Олександрівський єрик;

  Прогулянка по маршруту  знайомить з прекрасним  плавневим ландшафтом, дивними  заростями  древніх папоротей, мальовничою протокою  і акваторією Старого Турунчука. При сприятливій погоді  здійснюється   пішохідний маршрут по екологічній стежці «Острова Гонтаренка», який  знайомить екскурсантів  з незвичайним світом дикої рослинності заплавного луку та очеретяних заростей

«ДНІСТРОВСЬКА АМАЗОНИЯ» (Зона регульованої рекреації парку ). Річковий маршрут по річці Дністер, руслу Турунчука, мальовничій протоці «Амазонка» знайомить з таємничим і неповторним заплавним лісом  і величезним масивом очеретяних плавнів. По маршруті розташоване озеро Біле до якого можна дістатись на плавзасобах з м. Біляївки та з села Маяки. Довжина маршруту від Біляївки - до 8 км, від с. Маяки - 20 км. Тривалість проходження маршруту від 3 до 6 годин. Оглядові пункти (зупинки) водного екологічного маршруту з с. Маяки:

1.   Cело Маяки;

2.   Зустріч із Дністром;

3.   Станція Дністер;

4.   Біле озеро;

5.   Протока «Амазонка»;

6.   Річка Турунчук;

Оглядові пункти (зупинки) водного екологічного маршруту з м. Біляївка:

1.    Біле озеро;

2.    Протока «Амазонка»;

3.    Річка Турунчук;

Цей екологічний маршрут знайомить з оточуючим  ландшафтом та  різноманіттям водно-болотних птахів, чудовими рослинними створіннями - білими лататтями, жовтими глечиками й водяним горіхом - чилимом.  Туристів на маршруті  постійно  супроводжують  пернаті аборигени межиріччя Дністра та Турунчука - рибалочки, чаплі, чайки тощо.

 «ЦАРСТВО ПТАХІВ»  (Зона регульованої рекреації парку). Водний маршрут, який починається  від села Маяки, проходить  по руслу Дністра, потім по руслу Глибокого Турунчука з виходом на Дністровський лиман. Назад - по протоці «Киляри» з виходом у Глибокий Турунчук, а потім по Дністру до села Маяки.  Довжина  маршруту близько 20 км. Тривалість проходження маршруту від 3 до 5 годин. Оглядові пункти (зупинки) екологічного маршруту:

1.   Село Маяки;

2.   Зустріч із Дністром;

3.   Протока Суровцева;

4.   Дністровський лиман;

5.   Єрик Кіляри.

Дністровський лиман - найбільша природна прісна водойма Причорномор'я. На маршруті зустрічаються  велетні пелікани, граціозні  лебеді, численні малі й великі баклани, витончені чаплі, в'юнкі болотні крячки, зарості найрідшої рослини - болотноцвітника щитолистного, а також сама велика в Європі плантація глечиків жовтих. Мілководні ділянки лиману привабливі для літнього купання, як дорослих, так і дітей.

«БЛИСКУЧИЙ ІБІС». (Господарська зона та зона регульованої рекреації). Автомобільний (велосипедний, пішохідний) маршрут по автотрасі Маяки - Паланка. Його довжина 10 км. Тривалість проходження маршруту від 3 до 4 годин. Тривалість проходження маршруту від 3 до 4 годин. Оглядові пункти (зупинки) сухопутного екологічного маршруту:

1.    Інформаційно-туристичний центр Нижньодністровського національного природного парку;

2.    Історія села Маяки;

3.    Човнова станція «Головбуд» - приклади негативного втручання людини в природу;

4.    Рухаючись по маршруту знайомство екскурсантів з рідкісними і типовими видами птахів, які мешкають на території Нижньодністровського НПП;

5.    Відпочинок на зупинці «Аристократи неба».

 Серед безлічі мешканців дельти можна назвати десятки видів, здатних давати людям можливість оцінювати екологічну ситуацію по їхній наявності або відсутності. Однак самим цікавим об'єктом є птах блискучий ібіс або коровайка. Цей граціозний і витончений птах найближча родичка, імовірно відомого вам,  Священного ібіса. Того самого  Священного ібіса, якому поклонялися древні єгиптяни. Коровайка занесена до Червоної книги України.  Якщо Дністровська гребля затримує воду під час весняної повені коровайки не гніздяться, або її дуже мало на гніздуванні. Гніздиться вона у віддалених від людських очей очеретяних заростях. Її граціозний вид і незвичайний прикрас надає їй неймовірну привабливість для бедвотчерів - щирих аматорів птахів. Спостерігати цих загадкових птахів можна на заплавних лугах у період повені - у квітні - травні. 

«СТЕЖКОЮ ДІДА ЄВСЕЯ» (Зона регульованої рекреації). Прекрасний пішохідний маршрут на схилах Дністровського лиману. Довжина маршруту 5 км. Тривалість проходження маршруту від 3 до 5 годин. Оглядові пункти (зупинки) сухопутного екологічного маршруту:

1.    Краєвиди Дністровського лиману;

2.    Лісові озера діда Євсея;

3.    Поселення  птахів;

4.    Західний берег Дністровського лиману.

Шлях пролягає через  степовий ландшафт  і мальовничий ліс, сформований невтомним ентузіастом - лісником Євсеєм Павловичем Костецьким. Цей маршрут  ознайомить  з рідкими птахами степової зони й лісостепу. На мілководдях Дністровського лиману  зустрічаються тисячні скупчення великого баклану, відпочивають пелікани, а в повітрі парить  орлан-білохвіст

 «ТУДОРОВО» Маршрут по воді пролягає від села Яськи по руслу Турунчука. Потім він  продовжується  по дивній протоці до озера Тудорово на межі із заповідною зоною національного парку. Довжина маршруту - 58  км. Тривалість проходження маршруту від 6 до 9 годин. Оглядові пункти (зупинки) екологічного маршруту:

1.    Озеро Біле;

2.    Широка протока;

3.    озеро Тудорово;

4.    Потратєв єрик;

5.    с. Тудорово;

6.    Мисливська хатина;

7.    Річка Дністер - вододіл двох держав (Україна – Республіка Молдова).

На маршруті  можна побачити десятки видів звичайних і рідких птахів.  На схилах правого берега Дністра простирається молдавське село Тудорово. Тудорово - саме велике озеро дельти Дністра по акваторії якого проходить північна межа Парку.

Галерея

{gallery}catalog/nyzhnyodnestrovskiy{/gallery}

Контакти адміністрації

Адреса: 
65009
м. Одеса,
Французький бульвар, 89,
Телефон/факс: (048) 746-53-07,
 
адмін. будинок №2,
Одеська область,
Біляївський район,
с. Маяки: вул. Радянської Армії, 58.  
Телефон/факс: (048) 523-31-23, 
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.нку та оздоровлення  населення.

Законодавство
Офіційно визнані Рамсарською конвенцією
Кременчуцькі плавні
Черемське болото
Аквально-скельний комплекс Карадагу
Аквально-скельний комплекс мису Казантип
Аквально-прибережний комплекс мису Опук
Дніпровсько-Орільська заплава
Великий Чапельський під
Поліські болота
Пониззя річки Смотрич
Озеро Синевир
Заплава Десни
Болотний масив Переброди
Бакотська затока
Шацькі озера
Заплава річки Стохід
Заплава річки Прип’ять
Центральний Cиваш
Тендрівська затока
Східний Сиваш
Обитічна коса та Обитічна затока
Молочний лиман
Крива затока та Крива коса
Каркінітська та Джарилгацька затоки
Гирло річки Берди, Бердянська затока та Бердянська коса
Білосарайська коса та Білосарайська затока
Ягорлицька затока
Тилігульський лиман
Північна частина Дністровського лиману
Озеро Сасик
Озеро Кугурлуй
Озеро Картал
Межиріччя Дністра і Турунчука
Кілійське гирло
Дельта Дніпра
Cистема озер Шагани-Алібей-Бурнас
Перспективні угіддя
Печера Дружба
Ріка Дністер
Долина нарцисів
Витоки ріки Прут
Витоки р. Погорілець
Верхове болото “Надсяння”
Бурштинське водосховище
Aтак – Боржавське
Клебан-Бик
Верхів’я Каховського водосховища
Біленько-розумовські плавні
Cіверськодонецька заплава
Сульська затока
Партнери

This text will be replaced

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

03035, м. Київ,
вул. Митрополита Василя Липківського, 35
 
Громадська приймальня
Телефон:
(044) 206-33-02
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
Президент
Уряд
Верховна Рада
 
 
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГЕОПОРТАЛ