Загальна інформація

Адміністративно-територіальне розташування:
Національний природний парк «Кармелюкове Поділля» розташований    на території Південно-східної частини Вінницької області, що межує з Одещиною – південь Чечельницького та Тростянецького районів.
Площа:  Загальна площа Парку становить 20203,4 гектара земель державної власності, у тому числі 16518 гектарів земель державного підприємства "Чечельницький лісгосп", що надаються Парку в постійне користування та 3685,4 гектара земель, які включаються до його складу без вилучення у землекористувачів.
Підпорядкування: Міністерство екології та природних ресурсів України.

Історія створення

Новостворений парк знаходиться у Чивчино-Гринявських горах (верхів’я Білого і Чорного Черемошів) – це найбільш віддалена і важкодоступна частина Українських Карпат. Першим запропонував організувати в цьому регіоні заповідний об’єкт гринявський надлісничий Я. Тюркот, який у 1930 р. звернувся до Львівської дирекції державних лісів з пропозицією створити тут природний резерват. У кінці 30-х років минулого століття відомий польський ботанік Б. Павловський (Pawlowski, 1937) наводить перелік 18 найцінніших у ботанічному відношенні ділянок Чивчинських гір, площею від 1,0 до 933,0 га, які слід узяти під охорону. Ці пропозиції за ініціативи С.М. Стойка (1966) було реалізовано у 60-х роках минулого століття . На необхідності створення у Чивчинах заповідних об’єктів наголошували у своїх публікаціях В.П. Горбик та Т.Л. Андрієнко (1969), Є.М. Брадіс (1969), В.П. Горбик (1972), Л.І. Мілкіна (1980). З огляду на високу природоохоронну цінність цієї території пропонується організувати тут великий за територією заповідний об’єкт – заповідник чи національний парк, який став би частиною міждержавного україно-румунського природного резервату (Загульський, Чорней, 1993; Чорней та ін., 1993; Трибун, 1995 та ін.). Першими кроками на шляху реалізації цих пропозицій можна вважати створення у 1997 р. ландшафтного заказника місцевого значення «Чивчино-Гринявський» площею 7243,0 га, гідрологічного заказника місцевого значення «Ріка Чорний Черемош з прибережною смугою» площею 1740,0 га. Після 2000 р. – підкреслюється комплексна природоохоронна цінність Чивчин як однієї з ключових територій екомережі Карпат (Величко, Чорней, 2005; Попович, 2007; Брусак та ін., 2008), звертається увага на необхідність надання природоохоронного статусу усій території регіону (Величко, 2006; Чорней, 2009).

  У січні 2010 р. відповідно до Указу Президента України (22 січня 2010 р. № 58) з метою збереження  біорізноманіття та цілісності природних комплексів Чивчинських і Гринявських гір, відтворення та раціонального використання рослинного і тваринного світу, унікальних природних комплексів, які мають особливу природо-охоронну , історичну , наукову, пізнавальну,  освітньо–виховну  та рекреаційну цінність і було створено національний природний парк «Верховинський».

Парк розташований в межах Верховинського району і його площа складає 12022,9 га. земель державної власності, у тому числі 9131,1 гектара земель державного підприємства «Верховинське лісове господарство» та 2891,8 гектара земель державного підприємства «Гринявське лісове господарство», які вилучаються в установленому порядку та надаються національному природному парку в постійне користування. Територія Парку поділена на чотири природоохоронні науково-дослідні відділення, зокрема Буркутське, Чивчинське, Прикордонне, Перкалабське.

Природні особливості

Територія Парку розташована на схилах Подільської височини, в південно-східній частині Вінницької області, на мальовничих берегах річки Савранки, правій притоці Південного Бугу і є південними воротами подільського краю.

Геологічна будова визначається його розміщенням в межах західного схилу Українського кристалічного щита, фундамент якого складають кристалічні гірські породи.

Поверхня підвищена, хвиляста, лісова, рівнинна, розчленована балками та ярами. Ґрунти – чорноземи опідзолені та сірі лісові.

Клімат – помірно-континентальний з середньорічною температурою +7°С.

 Абсолютний максимум температури влітку +37°С, абсолютний мінімум взимку - 32°С.

На території Парку протікають річки: права притока Південного Бугу – Савранка та Дохна.

Північна межа парку проходить по річці Дохні, правій притоці Південного Бугу. Західна межа проходить по межі Піщанського та Чечельницько¬го районів від річки Дохни на південь, вздовж лісового масиву "Торканівська дача" до шляху між селами Дубівка і Бондурівка. Далі вздовж цього ж автошляху в напрямку села Дубівка і на південь, вздовж узлісся лісового масиву  "Урочище Куренівська Дача" до залізниці.

Східна межа парку починається від межі з Одеською облас¬тю і далі вверх проти течії по руслу річки Савранки до місця впа¬дання (гирла) безіменної лівої притоки в річку Савранку (міст в селі Ольгопіль).

В ландшафтному і ботанічному аспектах Парк є одним з небатьох осередків рідкісних, малотрансформованих змішаних грабово-дубових угруповань широколистянолісових центрально-європейських ландшафтів не лише на Вінниччині та Правобережі але й на Україні.

На території Парку зростають рідкісні для України види, які знаходяться на межі поширення свого ареалу: північно-східна межа рівноплідник рутвицелистий (Isopyrum thalictrodes L.), горобина глоговина чи берека (Sorbus torminalis Crantz.), дуб скельний (Quercus petraea Liebl.), кизил справжній (Cornus mas L.), плющ звичайний (Hedera helix L.), клен-явір (Acer pseudoplatanus L.), калина гордовина (Viburnum lantana L.), свидина кроваво-червона (Swida sanguine L.), цибуля ведмежа (Allium ursinum L.), скополія карніолійська (Scopolica carniolica Jacg.), підсніжник білосніжний (Galanthus nivalis L.), осока парвська (Carex brevicollisDC.), коручка пурпурова (Epipactis purpurata Smith), шоломниця висока (Scutelaria altissima L.), лазурник трилопатевий (Laserpitium trilobum L.), півники угорські (Iris hungarica Waldst. Et Kit.), фiзаліс звичайний (Physalis alkekengi L.), тюльпан дібровний (Tulipa quercetorum Klok et Zoz). Надзвичайну цінність мають реліктові багаточисельні та рідкісні на сьогодні види: плющ звичайний (Hedera helix L.), дуб звичайний (Quercus robur L.), бруслина карликова (Euonymus nana M. Bieb.) (один з найбільших в Україні наявних ареалів зростання), осока парвська (Carex brevicollisDC.) та інші, які є домінуючим в асоціаціях, і занесені до Зеленої книги України.

Територія є раритетною з огляду на поширення тих видів рослин, які занесені до Червоної книги України: бруслина карликова, фіалка біла (Vio;a alba Besser), скополія карнеолійська (Scopolica carniolica Jacg.), цибуля ведмежа (Allium ursinum L.), тюльпан дібровний (Tulipa quercetorum Klok et Zoz), лілія лісова (Lilium martagon L.), підсніжник білосніжний (Galanthus nivalis L.), коручка пурпурова (Epipactis purpurata Smith), любка дволиста (Platanthera bifolia L.), ковила волосиста ( Stipa capillata L.), сон лучний (Pulsatilla pratensis L.), сон великий (Pulsatilla grandis Wend.), клокичка периста (Staphylea pinnata L.), осока затінкова (Carex umbrosa Host.), в'язіль стрункий (Coronilla elegans L.).

В заповідній зоні лісова рослинність представлена складними деревостанами (два і більше ярусів) II бонітету з яскраво вираженим підліском, що поруч з достатньою кількістю балок та пагорбів повинно забезпечити якісні умови життєдіяльності місцевій фауні та сприятиме збережені тих її представників, які вже стали червонокнижними — борсука (Meles meles L.), горностая (Mustella austriaca l.), мідянки (Coronella austriaca L.), орла-карлика (Hieraetus pennatus L.), шуліки чорного (Milvus migrans L.), йоржа Балона (Gymnocephalus baloni L.) та інших.

Збереження природних різноманітного призначення еталонів зонального рівня, які входять до заповідної території парку і перебувають у відносно стабільному стані, шляхом суворого заповідання безумовно є необхідністю теперішнього часу.

Що можна подивитись

Територія Національного природного парку «Кармелюкове Поділля» знаходиться в межах мальовничої  природи  та край з археологічними пам’ятками культури Вінниччини. Цей край пишається своєю культурно-історичною спадщиною. Тут знаходяться  археологічні пам’ятки які до сьогодення бережуть свою історію. Є музеї, в яких зібрана по часточках пісенна культура,  мова, одяг,  обереги та багато інших предметів, що засвідчують традиції вінничан.

На території  Парку багато природних  куточків, які приваблюють відвідувачів своєю мальовничістю, та багаті на рідкісний рослинний світ. Одним з таких є відкасник татарниколистий - "жива викопна рослина" - релікт, який дійшов до нас з часів третинного періоду, коли на Україні панував субтропічний середземноморський клімат. Саме тому ця рослина селиться тільки на теплих схилах, де природа ніби зберегла клаптики природних резерватів, щоб живі пришельці з давнини дивували нас своєю незвичайною красою. Є й багато інших не менш цікавих та рідкісних рослин, які можна побачити під час проходження туристичного маршуту.       

Цікавими буде побачити річку Савранку, оскільки вся територія Парку, за виключенням північної частини ,  відноситься до басейну річки. Загальна довжина річки – 97 км.

Галерея

{gallery}catalog/karmelukove_podillya{/gallery}

Контакти адміністрації

Поштова адреса адміністрації:
24353
Вінницька обл.,
Тростянецький р-н.,
с.Ободівка,
вул.Котовського 20
Тел. 098-050-75-88, 098-050-75-44

Законодавство
Офіційно визнані Рамсарською конвенцією
Кременчуцькі плавні
Черемське болото
Аквально-скельний комплекс Карадагу
Аквально-скельний комплекс мису Казантип
Аквально-прибережний комплекс мису Опук
Дніпровсько-Орільська заплава
Великий Чапельський під
Поліські болота
Пониззя річки Смотрич
Озеро Синевир
Заплава Десни
Болотний масив Переброди
Бакотська затока
Шацькі озера
Заплава річки Стохід
Заплава річки Прип’ять
Центральний Cиваш
Тендрівська затока
Східний Сиваш
Обитічна коса та Обитічна затока
Молочний лиман
Крива затока та Крива коса
Каркінітська та Джарилгацька затоки
Гирло річки Берди, Бердянська затока та Бердянська коса
Білосарайська коса та Білосарайська затока
Ягорлицька затока
Тилігульський лиман
Північна частина Дністровського лиману
Озеро Сасик
Озеро Кугурлуй
Озеро Картал
Межиріччя Дністра і Турунчука
Кілійське гирло
Дельта Дніпра
Cистема озер Шагани-Алібей-Бурнас
Перспективні угіддя
Печера Дружба
Ріка Дністер
Долина нарцисів
Витоки ріки Прут
Витоки р. Погорілець
Верхове болото “Надсяння”
Бурштинське водосховище
Aтак – Боржавське
Клебан-Бик
Верхів’я Каховського водосховища
Біленько-розумовські плавні
Cіверськодонецька заплава
Сульська затока
Партнери

This text will be replaced

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

03035, м. Київ,
вул. Митрополита Василя Липківського, 35
 
Громадська приймальня
Телефон:
(044) 206-33-02
 Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
Президент
Уряд
Верховна Рада
 
 
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ГЕОПОРТАЛ